Sněmovní tisk 673
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Stav projednávání ke dni: 25. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 673/0 dne 10. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 911).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 673/1 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 30. 3. 2020.Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, energetická rozvodná síť, správní řízení, stavební povolení, územní plánování, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (24)ISP (příhlásit)