Sněmovní tisk 670
Novela z. o odpovědnosti za přestupky

Stav projednávání ke dni: 26. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 670/0 dne 6. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1494).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 670/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 670/2, který byl rozeslán 18. 6. 2021 v 9:43.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 670/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 1778).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8634Jan Hamáček20858-31578.docx (27 KB) / PDF (260 KB, 3 strany) 15. 6. 2021 v 14:14:00
8651Jan Chvojka20875-31594.docx (26 KB) / PDF (265 KB, 2 strany) 16. 6. 2021 v 16:01:20


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, ohňostroj, ochrana soukromí, orgány veřejné správy, osobní údaje, správní delikt, správní formality, veřejná správa

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)