Sněmovní tisk 641
Novela z. o úřednících územních samospráv. celků - EU

Stav projednávání ke dni: 7. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 3. 2021.Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, odborná kvalifikace, samospráva, správní úředník, úředník

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)