Sněmovní tisk 634
N. z. - zahrádkářský zákon

Stav projednávání ke dni: 20. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kalous A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 634/0 dne 31. 10. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0634.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2019 jako tisk 634/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2019 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 921).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 634/6, který byl rozeslán 4. 12. 2020 v 9:42.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 12. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 634/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 1455).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 49, dokument 49/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 9. 3. 2021 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 49/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 49/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 49/2 (záznam z jednání).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 7. schůze Senátu (od 17. 3. 2021) jako bod č. 19 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 634/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 634/9.

Další projednávání možné od 30. 3. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4436Ondřej Veselý16660-25233.docx (17 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 21. 2. 2020 v 12:02:50
5524Pavel Kováčik17748-26842.doc (39 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 3. 6. 2020 v 09:05:09
6634Jana Krutáková18858-28765.docx (27 KB) / PDF (293 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 16:22:45


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: kvalita života, kvalita životního prostředí, nezisková organizace, rodinné hospodaření, sociální hospodářství, užitková zahradaISP (příhlásit)