Sněmovní tisk 634
N. z. - zahrádkářský zákon

Stav projednávání ke dni: 27. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kalous A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 634/0 dne 31. 10. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0634.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2019 jako tisk 634/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 1. 4. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4436Ondřej Veselý16660-25233.docx (17 KB)21. 2. 2020 v 12:02:50
5524Pavel Kováčik17748-26842.doc (39 KB)3. 6. 2020 v 09:05:09
6634Jana Krutáková18858-28765.docx (27 KB)27. 10. 2020 v 16:22:45


Deskriptory EUROVOCu: kvalita života, kvalita životního prostředí, nezisková organizace, rodinné hospodaření, sociální hospodářství, užitková zahradaISP (příhlásit)