Sněmovní tisk 608
Vl.n.z.o zrušení vybraných obsoletních právních předpisů

Stav projednávání ke dni: 3. dubna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 608/0 dne 1. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 979).

 • V

Další projednávání možné od 10. 5. 2020.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, derogace, legislativa, publikace zákona

Navržené změny předpisů (728)ISP (příhlásit)