Sněmovní tisk 578
Písemná interpelace J. Jandy na R. Plagu ve věci stavu příprav zákona o sportu

Dokument

Autor: Bc. Jakub Janda

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jakuba Jandy na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu ve věci stavu příprav zákona o sportu
Adresát: Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Podáno dne: 11. 7. 2019
Odesláno adresátovi: 15. 7. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 23. 8. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 28. 8. 2019 jako tisk 578/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 12. 9. 2019 na 34. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: sport, státní podpora, vládní programISP (příhlásit)