Sněmovní tisk 572
Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů - EU

Stav projednávání ke dni: 27. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 572/0 dne 23. 8. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 824).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 572/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 572/2 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 29. 1. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 3. března 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4062Milan Feranec16286-24588.docx (36 KB)30. 12. 2019 v 15:16:02
4117Jiří Dolejš16341-24730.doc (32 KB)20. 1. 2020 v 15:25:27


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, dvojí zdanění, Evropská unie, mezinárodní spolupráce, spotřební daň

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)