Sněmovní tisk 568
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

Stav projednávání ke dni: 29. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 9. 1. 2018. Návrh zákona rozeslán dne 10. 1. 2018 senátorům jako tisk 225/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 2. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 105 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 225/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 12. 2018 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 225/2 (odročuje jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 12. 12. 2018 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 225/3 (doporučuje Senátu odročit).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 6. 2019 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 225/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 2. 2018 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 357).
  Návrh zařazen na 17. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 15. 8. 2018 odročil (usnesení č. 505).
  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 232).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: Dernerová A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 568/0 dne 22. 8. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0568.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 8. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 9. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2019 jako tisk 568/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 9. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: léčba, mentálně postižený člověk, odborná kvalifikace, zdravotně postižený člověk, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)