Sněmovní tisk 567
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 567/0 dne 21. 8. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 889).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2., 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 567/3, který byl rozeslán 17. 6. 2020 v 11:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 567/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 8. 2020 na 57. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 39, usnesení č. 1226).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/5 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 567/6, který byl rozeslán 16. 9. 2020 v 9:58.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 567/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 10. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 299, usnesení č. 1262).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 328, dokument 328/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2020 a přijal usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako tisk 328/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 11. 2020 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 30).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 198 pod číslem 484/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4460Milan Feranec16684-25275.docx (27 KB)27. 2. 2020 v 17:04:27
5018Milan Feranec17242-26074.docx (13 KB)22. 4. 2020 v 09:33:50
5373Pavel Pustějovský17597-26661.doc (39 KB)26. 5. 2020 v 21:08:44
5488Mikuláš Ferjenčík17712-26796.docx (16 KB)2. 6. 2020 v 15:27:39
5489Mikuláš Ferjenčík17713-26797.docx (14 KB)2. 6. 2020 v 15:29:02
5490Mikuláš Ferjenčík17714-26798.docx (13 KB)2. 6. 2020 v 15:32:56
5491Mikuláš Ferjenčík17715-26799.docx (18 KB)2. 6. 2020 v 15:36:00
5492Mikuláš Ferjenčík17716-26800.docx (15 KB)2. 6. 2020 v 15:38:17
5512Jakub Michálek17736-26831.docx (21 KB)2. 6. 2020 v 16:36:02
5514Jakub Michálek17738-26832.docx (16 KB)2. 6. 2020 v 16:36:46
5519Mikuláš Ferjenčík17743-26837.docx (829 KB)2. 6. 2020 v 17:45:11
5739Mikuláš Ferjenčík17963-27114.docx (14 KB)16. 6. 2020 v 16:58:51
5742Vojtěch Pikal17966-27121.docx (7 KB)16. 6. 2020 v 17:45:33
6215Karel Krejza18439-28120.docx (16 KB)15. 9. 2020 v 10:51:05
6244Mikuláš Ferjenčík18468-28152.docx (829 KB)15. 9. 2020 v 16:55:18
6245Pavel Pustějovský18469-28153.DOC (34 KB)15. 9. 2020 v 17:12:53


Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, regionální rozvoj, rozpočtová pravidla, seznam, státní podpora, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (9)



ISP (příhlásit)