Sněmovní tisk 548
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018

Stav projednávání ke dni: 8. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 11. 7. 2019 jako tisk 548/0.

  • PS

    Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 8. 8. 2019.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 4. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 548/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)