Sněmovní tisk 541
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2018

Stav projednávání ke dni: 21. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2018

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 7. 2019 jako tisk 541/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 9. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 541/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)