Sněmovní tisk 538
Písemná interpelace I. Adamce na K. Havlíčka ve věci plán.bezúplat.převodu areálu býv.dolu Kateřina I do vlastnic.obce

Dokument

Autor: Mgr. Ivan Adamec

Úplný název: Písemná interpelace poslance Ivana Adamce na místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve věci plánovaného bezúplatného převodu areálu bývalého dolu Kateřina I do vlastnictví obce
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 4. 6. 2019
Odesláno adresátovi: 5. 6. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 26. 6. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 6. 2019 jako tisk 538/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 11. 7. 2019 na 33. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: dar, důlní provoz, obecní půda, převod vlastnictvíISP (příhlásit)