Sněmovní tisk 534
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Stav projednávání ke dni: 3. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 5. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5169Jaroslav Kytýr17393-26315.docx (29 KB)6. 5. 2020 v 07:47:19
6940Jaroslav Kytýr19164-29242.doc (57 KB)1. 12. 2020 v 09:22:43


Deskriptory EUROVOCu: archiv, region, sídlo správy, veřejná instituce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)