Sněmovní tisk 514
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

Stav projednávání ke dni: 23. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 17. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 852).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V

Další projednávání možné od 6. 3. 2020.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Zemědělský výbor
č. 32 (19. února 2020)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4082Monika Jarošová16306-24662.docx (42 KB)8. 1. 2020 v 18:58:30
4354Monika Červíčková16578-25114.docx (23 KB)7. 2. 2020 v 15:47:19
4361Monika Jarošová16585-25123.docx (46 KB)9. 2. 2020 v 19:51:39
4362Monika Jarošová16586-25124.docx (47 KB)9. 2. 2020 v 19:54:00
4363Monika Jarošová16587-25125.docx (44 KB)9. 2. 2020 v 19:55:43
4364Monika Jarošová16588-25126.docx (43 KB)9. 2. 2020 v 19:57:06
4365Monika Jarošová16589-25127.docx (46 KB)9. 2. 2020 v 20:10:50
4366Monika Jarošová16590-25128.docx (47 KB)9. 2. 2020 v 20:13:35
4374Jan Pošvář16598-25136.docx (7 KB)10. 2. 2020 v 11:33:30
4389Petr Bendl16613-25158.docx (21 KB)13. 2. 2020 v 14:03:43


Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, implementující opatření státu, ochrana zvířat, správní delikt, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)