Sněmovní tisk 514
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 17. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 852).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 514/5, který byl rozeslán 4. 6. 2020 v 11:12.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 514/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 19. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 16. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 1232).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 317, dokument 317/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 20. 10. 2020 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk ST 317/4 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 11. 2020 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 317/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 11. 2020 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 317/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2020 a přijal usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako tisk 317/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 11. 2020 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 36).
  Návrh projednán dne 13. 11. 2020 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 37).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 4. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 205 pod číslem 501/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4082Monika Jarošová16306-24662.docx (42 KB)8. 1. 2020 v 18:58:30
4354Monika Červíčková16578-25114.docx (23 KB)7. 2. 2020 v 15:47:19
4361Monika Jarošová16585-25123.docx (46 KB)9. 2. 2020 v 19:51:39
4362Monika Jarošová16586-25124.docx (47 KB)9. 2. 2020 v 19:54:00
4363Monika Jarošová16587-25125.docx (44 KB)9. 2. 2020 v 19:55:43
4364Monika Jarošová16588-25126.docx (43 KB)9. 2. 2020 v 19:57:06
4365Monika Jarošová16589-25127.docx (46 KB)9. 2. 2020 v 20:10:50
4366Monika Jarošová16590-25128.docx (47 KB)9. 2. 2020 v 20:13:35
4374Jan Pošvář16598-25136.docx (7 KB)10. 2. 2020 v 11:33:30
4389Petr Bendl16613-25158.docx (21 KB)13. 2. 2020 v 14:03:43
4520Marian Jurečka16744-25370.docx (52 KB)5. 3. 2020 v 16:56:27
4521Marian Jurečka16745-25371.docx (50 KB)5. 3. 2020 v 16:57:00
4522Marian Jurečka16746-25372.docx (50 KB)5. 3. 2020 v 16:57:15
4523Marian Jurečka16747-25373.docx (48 KB)5. 3. 2020 v 16:57:36
4524Marian Jurečka16748-25374.docx (54 KB)5. 3. 2020 v 16:57:48
4525Marian Jurečka16749-25375.docx (54 KB)5. 3. 2020 v 16:58:06
4526Marian Jurečka16750-25376.docx (53 KB)5. 3. 2020 v 16:58:20
4527Marian Jurečka16751-25377.docx (52 KB)5. 3. 2020 v 16:58:34
4563Jana Krutáková16787-25434.docx (16 KB)
16787-25435.docx (17 KB)
16787-25436.docx (17 KB)
11. 3. 2020 v 18:12:00
4953František Vácha17177-25983.doc (19 KB)20. 4. 2020 v 15:29:49
4966Dana Balcarová17190-26008.doc (60 KB)20. 4. 2020 v 20:35:35
4967Dana Balcarová17191-26009.doc (43 KB)20. 4. 2020 v 20:36:45
4982Josef Kott17206-26025.docx (18 KB)21. 4. 2020 v 10:26:07
5000Vlastimil Válek17224-26049.docx (54 KB)
17224-26050.docx (55 KB)
17224-26051.docx (55 KB)
21. 4. 2020 v 16:10:13
5118František Elfmark17342-26251.docx (9 KB)5. 5. 2020 v 08:24:28
5121David Pražák17345-26253.docx (16 KB)
17345-26254.docx (16 KB)
5. 5. 2020 v 09:44:29
5125Josef Kott17349-26258.docx (34 KB)5. 5. 2020 v 10:33:29
5126Markéta Pekarová Adamová17350-26259.docx (44 KB)5. 5. 2020 v 13:43:32
5136Jan Pošvář17360-26269.docx (22 KB)5. 5. 2020 v 12:58:24
5345Markéta Pekarová Adamová17569-26620.docx (36 KB)26. 5. 2020 v 13:39:39
5374Monika Jarošová17598-26662.docx (43 KB)26. 5. 2020 v 22:01:23
5379Monika Jarošová17603-26666.docx (47 KB)27. 5. 2020 v 09:32:03
5404Josef Kott17628-26697.docx (42 KB)28. 5. 2020 v 08:15:39
5421Petr Dolínek17645-26714.docx (13 KB)28. 5. 2020 v 18:11:10
5469Petr Bendl17693-26768.docx (22 KB)1. 6. 2020 v 10:56:06
5515Jan Pošvář17739-26833.docx (9 KB)2. 6. 2020 v 17:06:08
5525Markéta Pekarová Adamová17749-26843.docx (36 KB)3. 6. 2020 v 09:37:32
5526Martin Kolovratník17750-26844.docx (208 KB)3. 6. 2020 v 10:30:04
5533Monika Jarošová17757-26853.docx (30 KB)3. 6. 2020 v 12:06:42
5536Radek Holomčík17760-26856.docx (9 KB)
17760-26857.docx (13 KB)
17760-26858.docx (8 KB)
17760-26859.docx (7 KB)
9. 6. 2020 v 16:04:39
5539Jan Zahradník17763-26862.docx (27 KB)3. 6. 2020 v 15:52:33
5541Pavel Bělobrádek17765-26865.docx (24 KB)3. 6. 2020 v 16:33:03
5577Radek Holomčík17801-26917.docx (15 KB)
17801-26918.docx (15 KB)
9. 6. 2020 v 15:45:09
5578Radek Holomčík17802-26919.docx (15 KB)9. 6. 2020 v 15:45:44
5579Radek Holomčík17803-26920.docx (14 KB)9. 6. 2020 v 15:46:21
5580Radek Holomčík17804-26921.docx (7 KB)9. 6. 2020 v 15:46:54


Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, implementující opatření státu, ochrana zvířat, správní delikt, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)