Sněmovní tisk 500
Novela z. o důchodovém pojištění

Stav projednávání ke dni: 19. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 500/0 dne 5. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0500.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2019 jako tisk 500/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 13. 7. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, minimální mzda, sociální dávky, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)