Sněmovní tisk 462
Novela z. o Veřejném ochránci práv

Stav projednávání ke dni: 8. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Válková, Alena Gajdůšková, Monika Červíčková, Kateřina Valachová, Radka Maxová, Věra Procházková, Karla Šlechtová) předložila sněmovně návrh zákona 17. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 462/0 dne 18. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0462.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2019 jako tisk 462/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 1. 6. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zákonnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)