Sněmovní tisk 457
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 20. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Pavla Golasowská, Vít Kaňkovský, Jan Bartošek, Marek Výborný, Jiří Mihola, Stanislav Juránek, Pavel Bělobrádek, Jan Čižinský, Ondřej Benešík) předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 457/0 dne 8. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0457.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 457/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 19. 5. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: dítě, osoba samostatně výdělečně činná, pojištění, rodina, sociální zabezpečení, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)