Sněmovní tisk 336
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU

Stav projednávání ke dni: 25. května 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 336/0 dne 20. 11. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 466). 1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 670).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 336/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 336/2, který byl rozeslán 28. 11. 2019 v 9:27.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 336/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 872).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 201, dokument 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (schvaluje).

Další projednávání možné od 25. 2. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3594Vojtěch Pikal15818-23853.docx (18 KB)31. 10. 2019 v 10:54:49
3595Vojtěch Pikal15819-23854.docx (18 KB)31. 10. 2019 v 11:06:23
3621Vojtěch Pikal15845-23883.docx (61 KB)1. 11. 2019 v 15:12:26
3622Vojtěch Pikal15846-23884.docx (51 KB)1. 11. 2019 v 15:13:03


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropské volby, Evropský parlament, evropský volební systém, volby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)