Sněmovní tisk 326
Vl.n.z. o dráhách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 7. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 484).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 13. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 6. 6. 2019 na 30. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 326/5, který byl rozeslán 8. 8. 2019 v 13:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 326/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 107, usnesení č. 713).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 137, dokument 137/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2019 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 137/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 256).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 326/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 326/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 360, usnesení č. 853).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 367/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2376Jan Birke14600-21733.docx (22 KB)12. 3. 2019 v 13:39:48
2420Přemysl Mališ14644-21817.docx (18 KB)
14644-21818.docx (19 KB)
20. 3. 2019 v 16:05:26
2425Milan Feranec14649-21823.docx (50 KB)21. 3. 2019 v 08:37:11
2504Martin Kolovratník14728-21928.docx (25 KB)29. 3. 2019 v 09:50:18
2582Ondřej Polanský14806-22059.docx (11 KB)10. 4. 2019 v 10:14:17
2599Jan Birke14823-22080.docx (14 KB)15. 4. 2019 v 13:43:20
2618Přemysl Mališ14842-22100.docx (25 KB)16. 4. 2019 v 11:28:25
2635Helena Langšádlová14859-22117.docx (14 KB)16. 4. 2019 v 13:13:08
2637Petr Dolínek14861-22119.doc (33 KB)16. 4. 2019 v 13:42:32
2670Jan Birke14894-22155.docx (18 KB)17. 4. 2019 v 10:15:25
2714Marian Jurečka14938-22219.docx (17 KB)23. 4. 2019 v 18:00:07
2715Marian Jurečka14939-22221.docx (16 KB)23. 4. 2019 v 18:01:00
2720Milan Feranec14944-22228.docx (17 KB)
14944-22229.docx (20 KB)
14944-22231.docx (15 KB)
14944-22234.docx (16 KB)
24. 4. 2019 v 16:22:25
2796Martin Kolovratník15020-22360.docx (23 KB)7. 5. 2019 v 17:43:45
2797Martin Kolovratník15021-22361.docx (33 KB)7. 5. 2019 v 17:44:06
2798Martin Kolovratník15022-22362.docx (14 KB)7. 5. 2019 v 18:00:33
2813Květa Matušovská15037-22378.docx (18 KB)
15037-22379.docx (23 KB)
15037-22380.docx (17 KB)
15037-22381.docx (18 KB)
15037-22382.docx (17 KB)
15037-22383.docx (18 KB)
9. 5. 2019 v 11:13:37
2821Martin Kolovratník15045-22397.docx (22 KB)9. 5. 2019 v 14:33:56
2822Martin Kolovratník15046-22398.docx (22 KB)9. 5. 2019 v 14:39:52
2908Milan Feranec15132-22552.docx (17 KB)29. 5. 2019 v 16:28:08
2912Jan Birke15136-22558.docx (18 KB)30. 5. 2019 v 09:42:06
2931Věra Kovářová15155-22594.docx (24 KB)3. 6. 2019 v 19:03:32
2955Květa Matušovská15179-22639.docx (20 KB)6. 6. 2019 v 12:02:28
2956Martin Kolovratník15180-22640.docx (20 KB)6. 6. 2019 v 12:05:06
3082Martin Kolovratník15306-22891.docx (45 KB)9. 7. 2019 v 13:38:27
3094Martin Kolovratník15318-22927.docx (23 KB)10. 7. 2019 v 10:06:06
3110Ondřej Polanský15334-22956.docx (12 KB)12. 7. 2019 v 10:30:49
3121Květa Matušovská15345-22967.docx (21 KB)12. 7. 2019 v 11:36:28


Deskriptory EUROVOCu: dopravní licence, národní doprava, poskytování služeb, přibližování legislativy, regionální doprava, vnitrostátní doprava, železniční doprava

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)