Sněmovní tisk 319
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Stav projednávání ke dni: 4. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 319/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0319.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 2018 jako tisk 319/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 14. 12. 2018.

Projednávání tisku navrženo na pořad 54. schůze (od 7. července 2020).Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, seznam, veřejné finance, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)