Sněmovní tisk 254
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 23. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: Stanjura Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 254/0 dne 8. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0254.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 6. 9. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 9. 2018 jako tisk 254/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 16. 9. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňový základ, mzda, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)