Sněmovní tisk 190
Novela z. o zvláštních řízeních soudních

Stav projednávání ke dni: 4. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Veselý, Antonín Staněk, Roman Onderka, Jaroslav Foldyna, Tomáš Hanzel, Lubomír Zaorálek, Jiří Běhounek, Roman Sklenák, Jan Chvojka) předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Veselý O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 190/0 dne 1. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0190.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 190/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 7. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: dítě, nezletilost, právo dozoru, přístup k dětem, soudní řízení, zvláštní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)