Sněmovní tisk 174
Písemná interpelace I. Adamce na I. Šmída ve věci řízení o Areálu bývalé papírny č. p. 52 za kulturní památku

Dokument

Autor: Mgr. Ivan Adamec

Úplný název: Písemná interpelace poslance Ivana Adamce na ministra kultury Ilju Šmída ve věci řízení o prohlášení Areálu bývalé papírny č. p. 52 sestávající z: budovy pozemku st. p. č. 4909, včetně pozemku st. p. č. 4909, budovy na pozemku st. p. č. 4916, včetně pozemku st. p. č. 4916, náhonu p. p. č. 172/3, budovy vodní elektrárny na pozemku st. p. č. 533, včetně pozemku st. p. č. 533 a prostranství pozemku st. p. č. 4920, vše k. ú. a obec Trutnov, Královéhradecký kraj, za kulturní památku, které je vedeno Ministerstvem kultury ČR pod sp. zn. MK 851/2018 OPP a odpověď ministra kultury Ilji Šmída na interpelaci
Adresát: PhDr. Ilja Šmíd
Podáno dne: 28. 3. 2018
Odesláno adresátovi: 3. 4. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 11. 5. 2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 5. 2018 jako tisk 174/0.


  • PS

    Interpelace stažena dne 15. 5. 2018.Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, průmysl papíru a celulózyISP (příhlásit)