Sněmovní tisk 1184
N.z. o zemském zřízení České republiky

Stav projednávání ke dni: 8. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1184/0 dne 26. 3. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1184.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 4. 2021 jako tisk 1184/1 (nesouhlas).

Další projednávání možné do 13. 5. 2021 (do 15 dnů od doručení stan. vlády).Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, region, regionální celek, regionální parlament, regionální právo, územní samosprávaISP (příhlásit)