Sněmovní tisk 1163
Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví - EU

Stav projednávání ke dni: 12. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1163/0 dne 17. 2. 2021.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 24. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1563).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1163/1 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 9. 4. 2021.Související tisk: 1164 (Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví - související).

Deskriptory EUROVOCu: digitalizace dokumentů, elektronická správa, lékařské údaje, ochrana komunikací, organizace zdravotnictví, osobní údaje, ukládání a vyhledávání informací, zdravotní průkaz, zdravotnická legislativaISP (příhlásit)