Sněmovní tisk 1148
Novela z. - veterinární zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 11. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1148/0 dne 8. 2. 2021.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 14. 12. 2019, 21. 4. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 19. 2. 2021.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, chov zvířat, ochrana zvířat, přemístění stáda, přibližování legislativy, včelařství, veterinární inspekce, veterinární legislativa, zdraví zvířat, živočišný produkt

Navržené změny předpisů (22)ISP (příhlásit)