Sněmovní tisk 1118
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Stav projednávání ke dni: 13. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 8. 1. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: investiční politika, nový výrobek, politika výzkumu, rozpočet na výzkum, státní podpora, vědecký výzkum, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)