Sněmovní tisk 1101
Novela z. o ochraně chmele - EU

Stav projednávání ke dni: 29. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1101/0 dne 30. 11. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2020 (usnesení č. 341). Určil zpravodaje: Margita Balaštíková a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 11. 12. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: dovoz, chmel, ochrana rostlin, osvědčení o původu, průmyslové pěstování plodin, původní výrobek, rostlinolékařská legislativa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)