Sněmovní tisk 1091
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Stav projednávání ke dni: 25. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1091/0 dne 19. 11. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 11. 2020 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1427).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1091/1 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 27. 1. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
7159Pavel Růžička19383-29561.docx (29 KB)
19383-29562.docx (49 KB)
6. 1. 2021 v 11:53:04
7442Helena Válková19666-29973.docx (50 KB)10. 2. 2021 v 19:18:27


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, identifikační průkaz, povolení k pobytu, přibližování legislativy, příbuzenský vztah, vízová politika, vystoupení z EU

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)