Sněmovní tisk 109
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Hamáček, Jan Birke, Kateřina Valachová, Petr Dolínek) předložila sněmovně návrh zákona 21. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Hamáček J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 109/0 dne 22. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0109.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 109/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 204/18, PID ALBSAW9GPYBQ.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Novák, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29., 30. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 248).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/3 (doporučuje zamítnout).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 7. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 109/5, který byl rozeslán 9. 10. 2018 v 13:16.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 377).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 109/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 109/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 432).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 1. 2019.
  Prezident zákon podepsal 30. 1. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 7. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 13 pod číslem 32/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1255Kateřina Valachová13479-19881.docx (16 KB) / PDF (185 KB, 1 strana) 10. 9. 2018 v 15:00:26
1256Kateřina Valachová13480-19882.docx (25 KB) / PDF (473 KB, 8 stran) 10. 9. 2018 v 15:03:02
1316Radka Maxová13540-20006.docx (55 KB) / PDF (519 KB, 23 stran) 19. 9. 2018 v 18:35:58
1368Karel Krejza13592-20112.docx (19 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 2. 10. 2018 v 11:10:49
1371Karel Rais13595-20116.docx (53 KB) / PDF (566 KB, 6 stran) 2. 10. 2018 v 11:22:15
1383Lucie Šafránková13607-20132.docx (33 KB) / PDF (352 KB, 4 strany) 2. 10. 2018 v 16:30:12
1384Zbyněk Stanjura13608-20131.docx (53 KB) / PDF (505 KB, 21 stran) 2. 10. 2018 v 16:28:14


Deskriptory EUROVOCu: mzda, pojistné, pracovní nezpůsobilost, sociální dávky, sociální zabezpečení, zákoník práce, zaměstnanec, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)