Sněmovní tisk 1084
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1084/0 dne 16. 11. 2020.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 21. 12. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 11. 2020 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: Ing. Martin Jiránek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1562).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1084/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1084/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1084/3, který byl rozeslán 13. 5. 2021 v 12:50.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1084/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 411, usnesení č. 1701).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 126/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 252).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 1084/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 1084/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 86, usnesení č. 1786).

Text návrhu zákona přijatého Parlamentem České republiky.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 10. 2021.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7039Monika Červíčková19263-29361.doc (50 KB) / PDF (272 KB, 6 stran) 3. 12. 2020 v 10:36:22
7112Monika Červíčková19336-29470.doc (56 KB) / PDF (280 KB, 7 stran) 15. 12. 2020 v 16:06:02
7645Leo Luzar19869-30228.docx (18 KB) / PDF (237 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 15:24:56
7862Martin Jiránek20086-30524.docx (47 KB) / PDF (460 KB, 12 stran) 23. 3. 2021 v 18:03:51
7863Martin Jiránek20087-30525.docx (33 KB) / PDF (346 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 18:04:20
7864Martin Jiránek20088-30526.docx (317 KB) / PDF (617 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 18:04:44
7865Martin Jiránek20089-30527.docx (15 KB) / PDF (361 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 18:05:01
7866Martin Jiránek20090-30528.docx (24 KB) / PDF (423 KB, 5 stran) 23. 3. 2021 v 18:05:20
7878Leo Luzar20102-30544.docx (41 KB) / PDF (266 KB, 3 strany) 24. 3. 2021 v 10:57:35
7880Leo Luzar20104-30546.docx (40 KB) / PDF (245 KB, 2 strany) 24. 3. 2021 v 10:59:28
8256Martin Jiránek20480-31054.docx (6 KB) / PDF (358 KB, 3 strany) 28. 4. 2021 v 10:03:40
8305Vojtěch Munzar20529-31119.docx (35 KB) / PDF (344 KB, 13 stran) 4. 5. 2021 v 13:48:42
8306Vojtěch Munzar20530-31120.docx (20 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 4. 5. 2021 v 13:49:33
8316Petr Pávek20540-31128.docx (23 KB) / PDF (406 KB, 5 stran) 5. 5. 2021 v 12:08:30
8338Petr Dolínek20562-31153.docx (22 KB) / PDF (291 KB, 9 stran) 6. 5. 2021 v 14:33:04
8339Petr Dolínek20563-31154.docx (18 KB) / PDF (354 KB, 4 strany) 6. 5. 2021 v 14:34:07
8381Martin Jiránek20605-31206.docx (8 KB) / PDF (381 KB, 3 strany) 12. 5. 2021 v 09:54:15


Deskriptory EUROVOCu: bezdrátová telekomunikace, frekvenční pásmo, jednotný digitální trh, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana spotřebitele, soutěžní politika, telekomunikační technika

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)