Sněmovní tisk 1084
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 15. ledna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1084/0 dne 16. 11. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 21. 12. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 11. 2020 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: Ing. Martin Jiránek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 27. 11. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 79. schůze (od 19. ledna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
7039Monika Červíčková19263-29361.doc (50 KB)3. 12. 2020 v 10:36:22
7112Monika Červíčková19336-29470.doc (56 KB)15. 12. 2020 v 16:06:02


Deskriptory EUROVOCu: bezdrátová telekomunikace, frekvenční pásmo, jednotný digitální trh, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana spotřebitele, soutěžní politika, telekomunikační technika

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit)