Sněmovní tisk 1068
Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2022 a 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 10. 2020 jako tisk 1068/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 11. 2020 (usnesení č. 333). Zpravodajem určen Ing. Jiří Dolejš.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 25. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1068/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1434).Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, ekonomický model, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)