Sněmovní tisk 1041
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EU

Stav projednávání ke dni: 28. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1041/0 dne 6. 10. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 4. 2. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 17. 10. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, mezinárodní kartel, přibližování legislativy, soutěžní politika, soutěžní právo, volná soutěž

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)