Sněmovní tisk 104
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Vosecký Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 104/0 dne 19. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0104.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 104/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 202/18, PID ALBSAW8JXGM4.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Pekarová Adamová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 215).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 104/4, který byl rozeslán 27. 6. 2018 v 18:03.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14., 19. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 135, usnesení č. 333).Deskriptory EUROVOCu: cena za dopravu, sociální dávky, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)