Sněmovní tisk 1029
Novela z. o zeměměřictví

Stav projednávání ke dni: 27. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1029/0 dne 30. 9. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 11. 10. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: atlas, digitální archivace, digitální technologie, geodézie, kartografie, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)