Sněmovní tisk 1007
N.z.o podmínkách poskytování sdíleného ubytování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Dolínek, Jan Hamáček, Jan Birke, Alena Gajdůšková, Antonín Staněk, Jiří Běhounek, Kateřina Valachová, Roman Onderka, Roman Sklenák) předložila sněmovně návrh zákona 10. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Dolínek P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1007/0 dne 11. 9. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2020 jako tisk 1007/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: činžovní dům, digitální smlouva, družstevní dům, hotelový průmysl, kolaborativní ekonomika, živnost, živnostníkISP (příhlásit)