Sněmovní tisk 970
Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 11. 2016 jako tisk 970/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2016 (usnesení č. 338). Zpravodajem určen Ing. Josef Hájek.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 970/1 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1837).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 21. 11. 2016 jako senátní tisk 12/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 12. 2016 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 12/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, NATO, pozemní vojska, rozhodnutí, vláda, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (příhlásit)