Sněmovní tisk 894
Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 894/0 dne 23. 8. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1363).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 894/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 12. 2016 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1435).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 8. 2016 jako senátní tisk 327/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 327/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 11. 2016 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 327/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2016 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 59).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 12. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 6. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 18 pod číslem 33/2017 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: evropská konvence, obchodování s lidmi, ratifikace dohody, trestný čin proti osobámISP (příhlásit)