Sněmovní tisk 882
Doh. mezi vládou ČR a vl. Seychelské rep. o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 882/0 dne 1. 8. 2016.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1331).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 882/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1808).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 8. 2016 jako senátní tisk 320/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 9. 2016 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 320/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 9. 2016 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 320/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2016 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 32).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2017.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, letecká doprava, mezinárodní doprava, SeychelyISP (příhlásit)