Sněmovní tisk 876
N. z. o evropských politických stranách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 876/0 dne 25. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2016. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor (rozhodnutí č. 52)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1352).

 • V
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 876/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 29. 11. 2016 na 53. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 1429).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 876/2, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 15:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 84, usnesení č. 1513).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 48, dokument 48/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 2. 2017 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 48/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 102).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 876/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 876/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 48).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropský parlament, financování strany, kandidát, nadace, organizace EU, organizace strany, politické strany, právní spolupráce, Rada Evropské unie

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky876/0
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích876/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví876/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů876/0


ISP (příhlásit)