Sněmovní tisk 875
Změny příl. 2 a 3 dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 875/0 dne 22. 7. 2016.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1330).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 875/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1805).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 7. 2016 jako senátní tisk 304/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 304/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 304/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 555).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 3. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 11 pod číslem 14/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ochrana živočišné říše, ptáci, spolupráce v oblasti životního prostředíISP (příhlásit)