Sněmovní tisk 838
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Petr Gazdík, František Laudát) předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 838/0 dne 15. 6. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 6. 2016. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2016 jako tisk 838/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 9. 2016 na 49. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1350). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 189, usnesení č. 1350).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 9. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 334, dokument 334/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 10. 2016 a přijal usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako tisk 334/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 334/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 550).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 10. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 11. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2016.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 370/2016 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, městská infrastruktura, pozemní doprava, rozvod elektřiny, silniční síť

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích838/0


ISP (příhlásit)