Sněmovní tisk 823
Odvolání výhrady k Úml. o mezin. koupi zboží

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 823/0 dne 31. 5. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 6. 2016 (usnesení č. 288). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1329).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 823/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 6. 2017 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1724).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 5. 2016 jako senátní tisk 282/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 224, které bylo rozdáno jako tisk 282/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 282/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 519).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 13. 7. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 2. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 6 pod číslem 7/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní obchodní právo, obchodní dohoda, obchodní právo, obchodní spolupráce, trh zbožíISP (příhlásit)