Sněmovní tisk 805
Sml. mezi ČR a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 805/0 dne 4. 5. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1326).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 30. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 805/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 805/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 7. 2017 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1779).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 5. 2016 jako senátní tisk 271/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 6. 2016 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 271/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2016 a přijal usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako tisk 271/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 528).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 7. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 5. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 17 pod číslem 23/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, TurkmenistánISP (příhlásit)