Sněmovní tisk 802
1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 4. 2016 jako tisk 802/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 802/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1460).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 2. 5. 2016 jako senátní tisk 269/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 269/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)