Sněmovní tisk 795
Prot. o změně Dohody o zřízení Mez. banky hosp. spolupráce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 795/0 dne 28. 4. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1328).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 795/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 7. 2017 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1778).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 4. 2016 jako senátní tisk 268/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 268/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 6. 2016 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 268/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 500).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 7. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 2. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 3 pod číslem 3/2021 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: bankovní politika, Česká republika, finanční politika, finanční spolupráce, hospodářská spolupráceISP (příhlásit)