Sněmovní tisk 77
Novela z. o ochraně ovzduší

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 9. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 24. 9. 2013 senátorům jako tisk 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 12. 2013 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 12. 2013 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 182/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 10. 2013 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 347).
  Návrh projednán dne 18. 12. 2013 na 17. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 395).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 8. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: Bis J.,Vícha P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 77/0 dne 8. 1. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 2014. Vláda zaslala stanovisko 4. 2. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 2. 2014 jako tisk 77/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 164).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 77/2, který byl rozeslán 21. 3. 2014 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 139, usnesení č. 202).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 4. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 267, dokument 267/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 4. 2014 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 267/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 459).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2014.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 87/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
524Kateřina Konečná05985-06969.odt (10 KB) / PDF (23 KB, 1 strana)
05985-06970.odt (10 KB) / PDF (24 KB, 1 strana)
 20. 3. 2014 v 18:27:16


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, distribuce energie, náklady za znečištění, opatření na kontrolu znečištění, znečišťování atmosféry, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší77/0


ISP (příhlásit)