Sněmovní tisk 761
Návrh na působ.Leteckého porad.týmu rezortu MO v Irácké rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018 v celkovém počtu do 35 osob

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2016 jako tisk 761/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 761/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1206).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Irák, terorismus, vojenská spolupráce, vojenské letectvoISP (příhlásit)