Sněmovní tisk 748
Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 3. 2016 jako tisk 748/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 748/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1458).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 22. 3. 2016 jako senátní tisk 231/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 4. 2016 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 231/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)