Sněmovní tisk 74
Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 74/0 dne 6. 1. 2014.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 102).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 6. 2014 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 58, usnesení č. 304).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 1. 2014 jako senátní tisk 206/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 1. 2014 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 206/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 3. 2014 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 206/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 508).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 3. 7. 2014.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální produkce, autorské právo, Česká republika, duševní vlastnictví, Světová organizace duševního vlastnictví, umělecká profese, umělecké díloISP (příhlásit)